ពិធីអបអរសាទរការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិទី១

2020/02/28

 ពិធីអបអរសាទរការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិទី១

289x193 សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា - គ.ម.ក ដែលបានផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ CiC Capital Partners ក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ ទី១ នៅកម្ពុជាកាលពី ថ្ងៃទី ៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩។ ។ ក្រុមការងារ CiC ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា សមាជិកគ្រួសារ CiC និងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមកម្មពិធីអបអរសាទរនៃការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណជាផ្លូវការ ។ សូមជូនពរ ដល់លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា សមាជិកគ្រួសារ CiC និងភ្ញៀវកិត្តិយសឲ្យជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការ គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ។