សួស្តី

ដៃគូស៊ីអ៊ីស៊ី Capital គឺជាវេទិកាវិនិយោគគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងស្រុកមួយដែលរួមចំណែកដល់និរន្តរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិជាផ្លូវការជា“ ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ” ដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។

 ដៃគូស៊ីអ៊ីស៊ី Capitalកំពុងខិតខំផ្តល់ឱកាសអាជីវកម្មនិងវិនិយោគដល់សមាជិករបស់យើងដើម្បីចូលរួមរៀនសូត្រនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍។


ផលបត្រ

ផលបត្រ

ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍

 តើខ្ញុំអាចទទួលបានខ្លះ

តើខ្ញុំអាចទទួលបានខ្លះ

2019/12/17

Lorem Ipsum គឺផ្ទុយទៅនឹងជំនឿដ៏ពេញនិយម, Lorem Ipsum មិនមែនជាអត្ថបទចៃដន្យទេ។ វាមានឫសគល់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ឡាតាំងបុរាណពីឆ្នាំ 45 ម។ គ។ ដែលធ្វើឱ្យវាមានអាយុកាលជាង 2000 ឆ្នាំ។ លោក Richard McClintock សាស្ត្...

 ករណីទាំងនេះមានភាពសាមញ្ញ

ករណីទាំងនេះមានភាពសាមញ្ញ

2019/12/17

Lorem Ipsum គឺផ្ទុយទៅនឹងជំនឿដ៏ពេញនិយម, Lorem Ipsum មិនមែនជាអត្ថបទចៃដន្យទេ។ វាមានឫសគល់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ឡាតាំងបុរាណពីឆ្នាំ 45 ម។ គ។ ដែលធ្វើឱ្យវាមានអាយុកាលជាង 2000 ឆ្នាំ។ លោក Richard McClintock សាស្ត្...

 ក្រឡេកមើលប្លង់របស់វា

ក្រឡេកមើលប្លង់របស់វា

2019/12/17

Lorem Ipsum ជាអត្ថបទគំរូលំនាំដើមរបស់ពួកគេហើយការស្វែងរក 'lorem ipsum' នឹងបង្ហាញគេហទំព័រជាច្រើននៅមិនទាន់មាននៅឡើយទេ។ កំណែជាច្រើនបានវិវឌ្ឍជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជួនកាលដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលខ្លះ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ទំនាក់ទំនង

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយើង

ចំណងជើងសមាគម

cic-association.com/

ចំណងជើងសមាគម

bioaccelerators.com/

ចំណងជើងសមាគម

cic-investment.com/